Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus -hanke (JUST) on edennyt myötätuulessa. Rakennussuunnittelusta vastaava suunnitteluallianssi on aloittanut toimintansa lokakuussa 2013, suunnittelu on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti ja tilaaja on käynnistänyt rakentamisen kilpailutuksen valmistelun. Rakentaja on tarkoitus valita alkusyksystä 2014 ja rakennuksen valmistua lokakuussa 2016. Boost on ollut mukana hankkeen alusta asti tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana, hankintojen toteuttajana ja edunvalvojana.

JUST -hankkeen rakentamisvaihetta varten tilaaja haluaa luoda houkuttelevan hankemallin, jossa korostuvat yhteistoiminta, ennakoitavuus ja yhteiseen päämäärään tähtääminen. Hankemallin valmistelua varten tilaaja on julkaissut tietopyynnön, jossa se kutsuu kiinnostuneet urakoitsijat neuvotteluihin hankemallin ja hankintatavan ratkaisuista. Tavoitteena on vaatia tarjouspyynnössä markkinoiden parhaat ratkaisut rakentamisen toteuttamiseksi ja parhaan toteutustiimin valitsemiseksi.

Boostin lisäksi tilaaja käyttää hankinnan valmistelussa asiantuntijoinaan rakennuttamisen, julkisen hankinnan ja mallintamisen muita kärkiosaajia: professori emeritus Juhani Kiiras, professori Jarmo Laitinen ja asianajaja Mika Pohjonen.

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-029979/