Järvenpäässä tehtiin historiaa! Kiinteä perusrakennus on otettu vastaan omana kokonaisuutena ensimmäistä kertaa Suomessa

Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus JUST on läpäissyt kiinteän perusrakennuksen ulkopuolisen auditoinnin. Kiinteällä perusrakennuksella tarkoitetaan rakennuksen pitkäikäisimpiä osia kuten runkoa, perustuksia, julkisivua, vesikattoa ja ilmanvaihtokoneita. Auditoinnissa tarkistettiin, että kiinteän perusrakennuksen laadunvarmistus sekä testaus ja viimeistely on toteutettu Allianssisopimuksen mukaisesti rakennusalan parhaita käytäntöjä ja alan standardeja noudattaen.

Uudella käytännöllä halutaan varmistaa onnistuminen

Kiinteän osan viimeistely- ja testausohjelman suoritus ja auditointi tehtiin tiettävästi nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Sen tavoitteena on varmistaa, että tilaaja saa sitä mitä pitääkin. Viimeistely- ja testausohjelmassa ulkopuolinen asiantuntija arvioi mm. kohteen muuntojouston toteutumisen ja rakennuksen kosteustekninen toimivuuden.

”Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun kiinteä perusrakennus on otettu vastaan omana kokonaisuutena. Sille on toteutettu ja se on läpäissyt kattavan viimeistely- ja testausohjelman” iloitsee toimitusjohtaja Jari Toivo KOY Järvenpään Terveystalosta. ”Vastaanoton tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen pitkäikäisimmät, jopa 100 vuoden elinkaarta tavoittelevat osat on rakennettu suunnitelmien mukaan ja toimivat suunnitellulla tavalla.”

Edetään vaativan testausohjelman mukaisesti

JUSTin kiinteän perusosan viimeistely- ja testausohjelma oli erittäin vaativa. ”Allianssi oli nostanut riman korkealle asettaessaan vaatimuksia laadunvarmistukselle ja kiinteän osan testaamiselle. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden muuntojoustavuuteen varautuminen testattiin ilmamäärämittauksin, rakennuksen vaipan ilmanpitävyys lämpökuvauksin ja ulkoseinien eristeiden kuivuus kuivausmittauksin. Suunnittelimme ja arvioimme näiden testien toteutumisen yhdessä allianssin kanssa,” kuvaa pääauditoija TkT Matti Sivunen Boost Brothers Oy:stä. Hänen lisäkseen auditointiin ovat osallistuneet rakennusprosessien asiantuntija emeritus professori Juhani Kiiras, talotekniikka-asiantuntija Kari Vornanen HTJ Rakennuttajatoimistosta, rakennusfysiikan asiantuntija emeritus professori Ralf Lindberg ja tietomalliasiantuntija Katja Sipilä Trimble Solutions Oy:stä.

Auditointi tehdään kolmessa vaiheessa

Kiinteän osan viimeistely- ja testausohjelmassa on kolme vaihetta (periaatekuva yllä). Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, että työn aikainen laadunvarmistus ja siihen liittyvä dokumentaatio on tehty sopimuksen mukaisesti alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Toisessa vaiheessa kiinteälle osalle suoritetaan testit, kuten muuntojouston vaatiman ilmamäärämittaukset, lämpökamerakuvaukset ja lämmöneristeiden kuivuuden mittaukset. Kun testit on suoritettu ja läpäisty, viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa tarkistetaan, että lopputulos on viimeistelty ja havaitut puutteet on korjattu ja dokumentoitu. Kun kaikki kolme vaihetta on läpäisty, suosittelee auditointiryhmä allianssille ja tilaajalle kiinteän osan hyväksymistä.

Kiinteän osan vastaanotto hyödyttää koko työmaan toimintaa

Kiinteä osa ja tilaosa otetaan JUST -hankkeessa vastaan eri vaiheissa. “Kiinteän osan vastaanotossa saadaan melkoinen osa talotekniikasta tehtyä ja todettua valmiiksi, jonka avulla pääsemme riippumattomaan tila-alueiden tekemiseen. Ajatus erikseen kiinteän osan vastaanotosta on peräisin SUKE -tutkimusprojektista ja periaatetta käytetään myös USA:ssa,” toteaa emeritus professori Juhani Kiiras. Hänen vuosikymmenten tutkimustöiden opit näkyvät hankkeessa vahvasti.

Kiinteän osan vastaanotto rytmittää koko työmaan toimintaa. ”Se, että ilmanvaihtokonehuoneet ovat kokonaisuudessaan valmiit ja testattu puoli vuotta ennen rakennuksen käyttöönottoa, on rakentamisen kannalta kerta kaikkiaan loistava asia.” toteaa työmaan vastaava työnjohtaja Esa Räsänen. ”Nyt voidaan edetä seuraavaan eli tila-alueiden viimeistelyyn suunnitellusti”.

Sosiaali- ja terveyskeskus etenee menestyksekkäästi

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus toteutetaan kahdessa peräkkäisessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, ns. VIRMA-vaiheessa (Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen malli), laadittiin ehdotus-, yleis- ja rakennuslupasuunnittelu palveluntuottajan kokoaman suunnittelukonsortion ja tilaajan yhteistyönä. Nyt käynnissä olevassa toisessa, ns. VARMA-vaiheessa (Vaatimusten mukaisen rakentamisen malli), rakennetaan kiinteistö suunnittelukonsortion, rakentajan ja tilaajan yhteistyönä toteutussuunnitelmien perusteella. VARMA-vaiheen ja kiinteistön on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

Auditointi on osa koko VIRMA-mallia. ja sen toteuttaa hankkeessa TARKKA-ryhmä, jonka tilaaja on hankkeeseen erikseen kilpailuttanut laadullisin perustein. TARKKA -ryhmää johtaa Boost Brothers Oy.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Toivo, KOY Järvenpään Terveystalo (jari.toivo@jarvenpaa.fi)

Pääauditoija, Matti Sivunen, Boost Brothers Oy (matti.sivunen@boostbrothers.fi)