Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelussa on edetty pisteeseen, jossa seitsemästä vaihtoehdosta on valittu kolme jatkosuunnitteluun. Vaihtoehtoja on esitelty käyttäjille virtuaalisilla käytettävyyskierroksilla, joilla kerätään käyttäjiltä palautetta, joka huomioidaan suunnittelussa. Käyttäjiä ovat tilaaja, henkilökunta, potilaat ja keskuksen muut asiakkaat. Virtuaalimaailma esittelee tiloja todellisessa mittakaavassa.

Käytettävyyskierroksilla arvioitavana olivat esimerkiksi tilojen toiminnallisuus, logistinen toimivuus, kaupunkikuvallinen ilme, tilojen rakentamisen ja ylläpidon kustannukset ja liikennejärjestelyt. Kaikkien hankkeen osapuolten rooli on ollut erittäin tärkeä vaihtoehtoja arvioitaessa.

Järveen sosiaali- ja terveyskeskus tulee auttamaan asiakkaitaan tukemalla hyvinvointia ja elämänhallintaa muun muassa niin, että hyvinvointipalvelut saadaan kaikki samasta paikasta. Näin moniammatillisten hoitotiimien työskentely helpottuu.

Boost Brothers Oy toimii hankkeessa tilaajan rakennuttamisen ja suunnittelun ohjauksen asiantuntijana.

Alkuperäinen uutinen aiheesta löytyy: https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/rakennettu-ymparisto-uutiset/vesihana-keskemmalle-kiitos/