Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu on edennyt odotusten mukaisesti. Suunnittelussa on käytetty VIRMA-toimintamallia, jossa hyödynnetään uudella tavalla esimerkiksi virtuaalisuutta, vuorovaikutteisuutta ja vahvaa käyttäjälähtöisyyttä. Käyttäjien aktiivinen osallistuminen kerääkin paljon kiitosta hankkeen kaikilta osapuolilta. ”Parasta hankkeessa on se, että tasavertaisena osapuolena on otettu käyttäjät mukaan”, toteaa Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen VIRMA-mallista (haastattelu 18.6.2014).

Kukkonen kehuu myös visualisoinnin tuomia etuja suunnittelussa. Kaupunginjohtajan mukaan virtuaalisen suunnittelun avulla on saatu aikaan yhteinen kieli hankkeen eri osapuolten, kuten lääkärien hoitajien, suunnittelijoiden ja virkamiesten kesken. ”Sitoutumisen aste – johtuen varmasti menetelmästä millä tätä tehdään – on hämmästyttävän korkealla tasolla.”

Terveystalo-hankkeen yhteistyön sujuvuutta ja tehokkuutta korostaa myös Tiina Salminen, Järvenpään kaupungin palvelualuejohtaja: ”VIRMA-mallin etu on se, että jokainen osapuoli kantaa yhteisen vastuun samojen tavoitteiden eteen.” Salmisen mielestä muita merkittävimpiä onnistumisia on läpinäkyvyys, joka on toiminut hankkeen kaikissa vaiheissa (haastattelu 18.6.2014).

Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu on edennyt VIRMA-mallin ansiosta myös erittäin kustannustehokkaasti. Kukkosen lisäksi suunnittelun laadukkuutta kiittelee myös Järvenpään kaupungin tilajohtaja Jyrki Meronen, jonka mielestä hankkeen kustannusohjaus on onnistunut toimintamallin avulla erityisen hyvin. Terveystalo-hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kehittää VIRMA-mallista uusi kansallisesti hyödynnettävä malli julkisiin rakennushankintoihin.

Boost Brothers on toiminut hankkeessa rakennuttaja-analyytikkona ja ollut toteuttamisen kannalta merkittävässä roolissa koko projektin ajan. Boost on vastannut hankkeessa VIRMA-hankinnasta sekä rakennusvaiheen VARMA-hankinnasta.

Lisätietoja

Matti Sivunen

040 7515 710