Järvenpään Mestariasunnot ja Boost Brothers pilotoivat uutta kumppanuushankintamallia rakennusurakoihin

Järvenpään Mestariasunnot on yhdessä Boost Brothersin kanssa kehittänyt uudenlaisen julkisen hankintatavan rakennusurakoiden toteuttamiseksi. Tilaajan tavoitteena hankinnassa on löytää luotettava kumppani, jonka kanssa tiiviissä yhteistyössä kehitetään suunnitteluratkaisuja sekä toteutetaan kohde (mahdollisesti kohteet, lähes 300 asuntoa ja päiväkoti) elinkaarikestävästi ja elinkaarikustannuksiltaan edullisesti hyvässä yhteistoiminnassa. Rakennusurakat sisältävät myös talotekniikan. Edellytys optioiden tilaamiselle on se, että tarjoaja pystyy osoittamaan hankkeissa jatkuvaa oppimista ja tuottavuuden kehittämistä siten, että rakentamisen kustannustaso laskee ilman laadun heikkenemistä.

Hankintamallin kehittämisen taustalla on ollut tarve löytää ratkaisuja rakentamisen sitkeisiin ongelmiin, kuten laatuvirheisiin toteutuksessa ja laiskuuteen tuottavuuden kehittämisessä. Kun tilaaja ja urakoitsija voivat tehdä yhteistyötä useassa eri hankkeessa, on oppiminen hankkeiden välillä mahdollista.

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä, jossa neuvotteluihin valitaan tarjoajat asiakassuunnitelmien ja aikaisempien yhteistoiminnallisten urakkojen referenssien perusteella. Itse hankinnat toteutetaan kaksivaiheisina sisältäen kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen. Tavoitteena on, että hankintavaihe on huomattavasti kevyempi kuin esimerkiksi allianssihankkeissa, mutta sisältää riittävästi yhteistyötä ja laadullisia osioita, jotta tarjoajien ja tilaajan välillä pääsee syntymään luottamus ja aito käsitys tulevan yhteistyön onnistumisen edellytyksistä.

Pilottihankinta on käynnistynyt ja hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa.

Boost Brothers Oy vastaa hankintaan liittyvistä kehitys- ja rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä.