Boost Brothersin Matti Sivusen johdolla tehdysssä kansainvälisessä tutkimuksessa ”Service-Dominant Innovation in the Built Environment” oli tarkoituksena selvittää, kuinka kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioprojektit hyödyntävät nykyajan markkinakeskeisiä, palvelulähtöiseen ajatteluun perustuvia innovaatiomalleja.

Construction Innovation -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen tulokset osoittavat, että yli kolmasosalta tutkituista projekteista puuttuvat kaikki tarpeelliset innovaatiokomponentit. Lisäksi hyvin harvat yritykset hyödynsivät projektien kehitysvaiheessa asiakkailta saamaansa palautetta.

Tutkimus esittää, että organisaatioiden kestävän kehityksen innovaatiot epäonnistuvat kaupallisesti, koska niiltä puuttuvat aktiivinen asiakkaan osallistuminen, arvoverkoston osallisuus ja koska ne pyrkivät vain vähäisiin eivätkä radikaaleihin parannuksiin. Tutkimuksen mukaan projektien organisoinnin voisi myös järjestää paremmin hyödyntämällä testattuja asiakaslähtöisiä malleja.

Artikkeli keskittyy ensimmäisten joukossa innovaatioelementteihin analysoidessa palvelulähtöiseen ajatteluun perustuvia innovaatioita. Lisää artikkelista voit lukea täältä: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17084987&show=abstract