Boostin analyytikko Petro Pöyhösen diplomityö pureutuu innovaatiojohtamisen vaikutukseen kiinteistö- ja rakennusalalla. Pöyhösen diplomityö on valmistunut tänä syksynä nimellä ”Innovation Management Framework for Real Estate and Construction Sector Companies”.

Kiinteistö- ja rakennusala on kohdannut viimeisten vuosikymmenien aikana haasteita innovaatioiden hyödyntämisessä. Työkaluja innovaatiojohtamiseen olisi tarjolla, mutta niitä ei aina ole aktiivisesti käytetty. Pöyhösen työ tutkii, miten kiinteistö- ja rakennusalan yritykset voisivat hyötyä näistä työkaluista.

Diplomityö esittelee uuden innovaatiojohtamisen viitekehyksen, jonka avaintoiminnot ovat strategia, markkinakuva, kehitysprosessi sekä osaaminen ja resurssit. Viitekehyksen toimivuutta on testattu kymmenessä eri tutkimushankkeessa neljän suuren kiinteistö- ja rakennusalan yrityksen kanssa. Tutkimuksen tulokset indikoivat, että viitekehyksen hyödyntäminen yrityksien innovaatiojohtamisessa voi auttaa esimerkiksi innovaatiotoiminnan analysoinnissa tai innovaatiotoimintaan liittyvien ongelmien ratkomisessa.