Hyvinkää ja Boost yhteistyöhön palveluverkkosuunnittelussa – konkreettisia tuloksia päättäjille jo kahdessa viikossa

Boost Brothers ja Hyvinkään kaupunki tutkivat yhdessä kouluinvestointivaihtoehtojen kustannukset.

Hyvinkään kaupungin sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma keskittyy perusopetuksen ja koulujen tilojen kehittämiseen. Palveluverkkosuunnittelussa on tärkeää tunnistaa ja vertailla eri vaihtoehtoja systemaattisesti niin toiminnan kuin elinkaarikustannusten näkökulmasta.

Laadukasta päätöksentekotietoa päättäjille jo kahdessa viikossa. 

Projekti toteutettiin tehokkaasti arvioimalla tutkittavien koulukiinteistöjen kunto, investointitarpeet ja tavoitteet. Tämän jälkeen investointikustannukset laskettiin peruskorjaus- ja uudisinvestoinneille. Vaihe toteutettiin kahdessa viikossa. Elinkaarilaskenta toteutettiin lopullisille investointivaihtoehdoille siten, että elinkaarikustannukset kattoivat rakennuksen tiedossa olevat kustannukset suunnittelusta jäännösarvoon.

”Projekti toi erittäin nopeassa aikataulussa arvokasta päätöksentekotietoa Hyvinkään kaupungille. Projektin asiantunteva ja selkeä esittely päättäjille antoi heille arvokasta tietoa päätöksen tueksi. Projektin tuloksia tullaan  hyödyntämään kouluverkon investointisuunnittelussa”, sanoo vastaava rakennuttaja Hannele Salonen Hyvinkään kaupungilta.

Vertailukelpoiset vaihtoehdot helpottavat päätöksentekoa. 

Uudisinvestoinnit ja korjausinvestoinnit eroavat merkittävästi toisistaan sekä laadullisesti että teknisesti, mikä vaikeuttaa usein vaihtoehtojen arviointia päätöksentekijän näkökulmasta. Elinkaarikustannuslaskennan periaatteita kehitettiin projektissa siten, että kaikkien tarkasteltujen vaihtoehtojen toteutumistodennäköisyydet ovat yhtä suuria. Tämä tarkoittaa päätöksentekijän kannalta sitä, että eri vaihtoehtojen kustannusriskit ovat yhtä suuria.