Kuvassa on voimajohtotyömaa.

Fingrid ja Boost selvittivät allianssimallin soveltuvuutta kantaverkkoinvestointeihin

Kuva: Fingrid Oyj

Allianssimallia käytetään erityisen laajoissa ja vaativissa hankkeissa. Selvityksen mukaan sitä voitaisiin hyödyntää myös siirtoyhteyshankkeissa.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n ja rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers Oy:n tekemässä tuoreessa selvityksessä kartoitettiin uusia toimintatapoja, joilla voitaisiin vastata tulevaisuudessa kasvaviin kantaverkkoinvestointeihin.

– Fingridin kantaverkkoinvestoinnit ovat valtakunnallisesti erittäin merkittäviä. Oli suuri luottamuksen osoitus ja on upeaa olla mukana etsimässä ja vertailemassa uusia toimintatapoja investointien toteutukseen sekä hyödyntää monipuolista kokemustamme eri hankemuodoista, toteaa selvitystyössä mukana ollut johtava asiantuntija Matti Sivunen Boostilta.

Selvityksen perusteella allianssimalli voisi soveltua siirtoyhteyshankkeisiin, jotka muodostuvat laajoista kokonaisuuksista. Lisäksi sitä voisi hyödyntää hankkeissa, jotka sisältävät epävarmuuksia tai uuden teknologian käyttöönottoa. Fingrid on tyytyväinen alkuvuodesta 2024 valmistuneen selvityksen tuloksiin.

­– Meille oli tärkeää, että selvityksessä allianssimallia tarkasteltiin neutraalisti ja kriittisesti, yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa. Sen vahvuudet, vaatimukset ja heikkoudet puntaroitiin huolellisesti. Oli myös hienoa huomata, että selvityksen toteuttaneet asiantuntijat työskentelivät erittäin asiantuntevasti ja innostuneesti, kertoo Fingridin kehityspäällikkö Katariina Saarinen.

Merkittäviä investointeja kantaverkkoon

Fingrid vastaa Suomessa sähkönsiirron kantaverkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhtiön tavoitteena on luoda edellytykset Suomen kilpailukyvylle puhtaan energian ja sitä hyödyntävän teollisuuden investoinneille sekä mahdollistaa Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. Arvioidut kantaverkkoinvestoinnit vuosille 2024–2033 ovat neljä miljardia euroa.

Kansallisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen ja mittavien investointien toteuttaminen vaativat merkittäviä resursseja sekä Fingridiltä että muilta hankeosapuolilta. Siksi yhtiö onkin lähtenyt selvittämään uusia vaihtoehtoja investointien toteutukseen ja kartoittamaan mahdollisuuksia allianssimallin hyödyntämiseen.

– Selvityksessä kuultiin myös useita palvelutoimittajiamme. Kokonaisuutena tarkastellen allianssimalli voisi soveltua Fingridin tarpeisiin, ja todennäköisesti jatkamme seuraavaksi hankeportfoliomme tarkastelulla, kiteyttää Saarinen.

Allianssimalli on projektin toteutusmalli, jota on hyödynnetty onnistuneesti etenkin suurissa, paljon epävarmuuksia sisältävissä hankkeissa. Yhteistoiminnallisuuteen perustuva toteutusmuoto on käytössä yleisesti esimerkiksi infrahankkeissa.