Eurooppalainen standardointiorganisaatio suosittelee Boostin reaalioptiomenetelmää rakennusinvestointien kannattavuuden arviointiin

Laadukkaan päätöksentekotiedon tuottaminen ja analysointi on keskeinen toiminto rakennusinvestointien kannattavuuden arvioimiseksi ja hankkeen tavoitteiden asettamiseksi. Rakennushankkeen kannattavuuden arviointiin tarvitaan tyypillisesti kattavia lähtötietoja esimerkiksi käyttäjien toiminnasta, vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen kustannuksista, hankkeeseen liittyvistä epävarmuuksista ja markkinatilanteesta. Eurooppalaisen standardointiorganisaation Sustainable Building Alliancen (SBA) (www.sballiance.org) tuoreessa tutkimusprojektissa ”Sustainability thresholds generating value” tutkittiin, miten päätöksentekotiedot kerätään ja tuodaan mukaan investointipäätöksentekoon ja arvonmääritykseen.
Uudet suositukset investoreille ja omistajille
Tutkimusprojektin tulokset julkaistiin joulukuussa 2015. Tutkimusprojektin tulosten mukaan uusilla tiedon keräämisen, hallinnan ja investointilaskennan menetelmillä voidaan tuottaa aiempaa perusteellisempaa tietoa rakennushankkeiden kannattavuuden arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen. Projektin tulosraportti kokoaa olemassa olevan kestävän rakentamisen investointipäätöksentekoa käsittelevän tutkimustiedon, esittelee parhaita käytäntöjä päätöksentekotietojen keräämiseksi ja tuomiseksi investointipäätöksentekoon sekä käytännössä sovellettuja menetelmiä, joiden avulla kiinteistön ominaisuudet viedään mukaan investointilaskentaan. Julkaisu antaa lisäksi suosituksia investoreille ja julkisille tilaajille, kiinteistöarvioitsijoille ja sertifiointiorganisaatioille siitä, miten kiinteistön suorituskyky ja kestävyysominaisuudet voidaan ottaa aiempaa paremmin huomioon investointilaskennassa ja kiinteistöjen arvioinnissa.
Reaalioptiolaskennalla kannattavuutta paremmaksi
Projektin yhtenä päätuloksena suositellaan reaalioptiomenetelmän hyödyntämistä erityisesti käyttö- ja muuntojoustavuuden kannattavuuden arvioimiseksi ja joustavuustavoitteiden asettamiseksi rakennushankkeissa. Suositus koskee erityisesti sellaisia rakennushankkeita, joissa on epävarmuutta tulevista käyttäjistä ja käyttäjien toiminnan kehittymisestä. Reaalioptiomenetelmän avulla voidaan systemaattisesti huomioida käyttö- ja muuntojoustavuuteen liittyvät säästöt, tuotot ja epävarmuus investointipäätöksenteossa ja tavoitteiden asettamisessa.
Julkaisun takana kansainvälinen asiantuntijaverkosto
Projektin ja julkaisun päätoteuttajia olivat johtaja Frank Hovorka Caisse des Depots -investointipankista, professorit Thomas Lützkendorf ja David Lorenz Karsruhe Institute of Technology -organisaatiosta, asiantuntija Yona Kamelgarn Paris Dauphine -yliopistosta sekä Juho-Kusti Kajander ja Matti Sivunen Boost Brothers Oy:stä. Projektin tulosten auditointiin osallistuivat esimerkiksi Allianz Real Estate, Vinci Construction, Deka Investment ja RICS.

Lisätietoja

SBA report ”Sustainability thresholds generating value”, http://www.sballiance.org/our-work/news/new-sb-alliance-report-sustainability-thresholds-generating-value/
Senaatti-kiinteistöt hyödyntää reaalioptiolaskentaa, https://boostbrothers.fibrothers.fi/referenssit/senaatti
Lisätietoja reaalioptiolaskennan taustasta, https://boostbrothers.fi/palvelut/akateeminen-aktiivisuus

Juho-Kusti Kajander, Boost Brothers Oy