Espoon kaupunki valitsi Boostin palveluverkkosuunnittelun kumppaniksi kahden muun palveluntuottajan kanssa

Espoo investoi voimakkaasti kaupunkirakenteen kehittämiseen ja palvelutiloihin. Kaupungin investointiohjelma vuosille 2019-2030 on yli 3 miljardia euroa. Koulujen ja päiväkotien tilojen parantamiseen investoidaan yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Investoinneilla luodaan edellytykset voimakkaalle kasvulle. Espoo arvioi kaupungin asukasluvun kasvavan noin 4 600 asukkaan vuosivauhtia vuoteen 2028 saakka. Vuonna 2050 asukasmäärän arvioidaan kasvaneen vähintään 400 000 asukkaaseen.

Espoon ja Boostin nelivuotinen puitesopimus pitää sisällään koko kaupunkia koskevat ja alueelliset palvelu- ja tilaverkkoselvitykset sekä kaupungin kiinteistökannan ja siellä tapahtuvan palvelun toiminnallisen, taloudellisen ja laadullisen analyysin ja vertailun. Boost valittiin mukaan sopimukseen kahden muun palveluntuottajan kanssa.

”Espoon kaupunki kehittää voimakkaasti palvelujaan ja investoi lähivuosina erityisesti terveellisiin ja toimiviin kouluihin ja päiväkoteihin. On mahtavaa olla mukana palveluverkon kehittämisessä ja hyvin merkityksellisten hankkeiden investointisuunnittelussa”, iloitsee Boostin Juho-Kusti Kajander.