Esko Tiensuu on tietomallintamisen aallonharjalla

Tietomallinnus ottaa parhaillaan suuria askelia eteenpäin. Digitaalisesti luotu, todellisuutta vastaava malli rakennuksesta tarjoaa lukemattomia käyttömahdollisuuksia rakennushankkeen ajan ja sen jälkeen.

Lukemattomien mahdollisuuksien keskellä on hyvä välillä pysähtyä ja pohtia sitä, mitkä ovat tällä hetkellä hyödyllisimpiä tietomallin käyttötapauksia tilaajanorganisaation näkökulmasta?

Tästä asiasta kannattaa kysyä Esko Tiensuulta. Boostin rakennuttamisen asiantuntija Esko Tiensuulla on monipuolinen osaaminen tietomallien hyödyntämisestä. Hän on työskennellyt tietomallinnuksen parissa niin tilaajan kuin urakoitsijan näkökulmista vaativissa sairaala- ja kouluhankkeissa. Boostissa Esko vastaa tietomallinnusosaamisen kehittämisestä ja boostilaisten kouluttamisesta osaamisalueella. Boostilla on osaamisalueella vahvat referenssit pitäen sisällään esimerkiksi maailman parhaaksi tietomalliprojektiksi julkisten rakennusten sarjassa valitun Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen.

Laadukkaampia suunnitelmia  

Tiensuun mukaan tilaajalle hyödyllisiä käyttötapauksia löytyy ehdotussuunnittelusta hankkeen loppuun saakka.

”Miljoonaluokan rakentamisessa kaikki hyötyvät ja mitä monimutkaisempi hanke, sitä enemmän hyötyä”, Tiensuu innostuu.

”Rakennuttamisen asiantuntijan työssäni olen havainnut, että tietomallissa tapahtuva suunnittelutyö, työn seuranta, katselmointi ja yhteen sovittaminen ovat nostaneet suunnitelmien laatua oleellisesti.”

”Onnistumisen kannalta tärkeä tehtävä on suunnittelutyön ohjaaminen ja vaiheistaminen siten, että mallia täydennetään tietyssä aikataulussa isoista kuluista pienempiin edeten”, kiteyttää Tiensuu.

Nopeita vertailuja ja parempia päätöksiä

Tietomalli tuo Tiensuun mukaan suurta lisäarvoa suunnitteluvaiheen päätöksentekoon.

”Sen avulla löytää ja vertailee tehokkaasti erilaisia toiminnallisia vaihtoehtoja. Käyttäjien on myös yleensä huomattavasti helpompaa antaa palautetta visuaaliseen malliin kuin teknisiin piirustuksiin.”

”Toisaalta tarkastelu paljastaa nopeasti kalliit ja hankalat suunnitteluratkaisut. Nopeat kustannusvertailut ovat osoittautuneet tärkeiksi ja käteviksi tilaajan päätöksenteon kannalta”, Tiensuu kertoo hankekokemuksistaan.

Tietomallin hyödyntämisessä korostuvat tilaajan rooli, selkeät lähtötiedot ja tavoitteet.

”Tilaajan kannattaa ottaa aktiivinen rooli tietomallin ohjaamisessa tavoitteiden mukaiseksi”, Tiensuu rohkaisee.

Mitä tietomallinnuksessa tapahtuu seuraavaksi? Jutun jatko-osassa käsittelemme tietomallinnuksen seuraavia askeleita.