Elina Salo nauttii työskentelystä itseohjautuvassa tiimissä

Boost Brothers käynnistyi aikanaan vastavalmistuneen diplomi-insinöörin Matti Sivusen ja kauppatieteiden maisterin Juho-Kusti Kajanderin ennakkoluulottomasta, kilpailussakin palkitusta ideoinnista. Sama linja on jatkunut Boost Brothersin rekrytoinneissa tähän päivään asti. Tuoreinta voimaa yhtiön riveissä edustaa palveluverkoista diplomityönsä kuluvan vuoden kesällä valmiiksi saattanut Elina Salo.

Tampereen teknillisessä yliopistossa teekkarivuotensa viettänyt Elina Salo opiskeli talonrakennusta korjausrakentaminen sivuaineenaan ja työskenteli kesät talotyömailla. Tässä on monelle perusopiskelijalle riittävästi omaksuttavaa, mutta Elina halusi yhdistää tekniikkaoppeihin myös pitkälle vietyä taloudellista ajattelua.

”Minua on aina kiinnostanut poikkitieteellisyys – ja se, että totuttuihin asioihin löytyy jokin uusi näkökulma. Kun olin työmailla, aloin ajatella, että johtamistavoissa ja digitalisaation soveltamisessa on paljon päivittämisen varaa. Ja kun mietin tavanomaista projektityöskentelyä, laajemman näkökulman ottaminen on alkanut kiinnostaa. Kun tulin ottaneeksi yhteyttä Boost Brothersin johtoon, ilmeni että täällä on kaikupohjaa sille, mikä minua kiinnosti. Diplomityöaihekin kirkastui saman tien”, Elina kertoo.

Hänen diplomityönsä käsittelee palveluverkkoselvitysten vaikutusta kuntien investointipäätösten tekoon. Tutkimuksen yksi olennainen tulos on se, että hyvien investointipäätösten tekemiseksi ei ole järkevää tarkastella yksittäisiä rakennusprojekteja irrallaan paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Tähän kokonaisuuteen taas vaikuttavat olemassa olevien rakennusten kunnon lisäksi monet muut seikat, joita ei perinteisessä kuntien investointipäätöksenteossa ole otettu huomioon.

”Väestön ikärakenne ja sen ennustettu kehitys ovat tuotavissa samaan malliin, jonka avulla investoinnin kannattavuus määrittyy. Myös toiminnalliset tarpeet ja niiden muutokset, esimerkiksi uudenlaiset oppimisympäristöt koulurakentamista tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon.”

Innostava työyhteisö

Elina Salo pitää onnekkaana seikkana päätymistään Boost Brothersin riveihin. Hän kokee työyhteisön yhtenä isona tiiminä, jossa voi itse vaikuttaa ratkaisevasti omaan toimenkuvaansa ja jossa voi milloin tahansa käydä neuvonpitoa kollegojen kanssa.

”Vaikka olenkin lähes diginatiivi, etätyö ei voi koskaan täysin korvata reaaliaikaista kommunikointia yhteisissä tiloissa. On todella hienoa saada tiimiltä jatkuvaa tukea ongelmien ratkaisussa ja itsensä kehittämisessä. Tiimin yhtenäisyyttä edistää myös se, että vietämme aikaa porukalla työajan ulkopuolella. Esimerkiksi lokakuussa olemme lähdössä Müncheniin tiimimatkalle.”

Boost Brothersin yksilöllistä vapautta ja toisaalta vastuuta korostavassa työkulttuurissa onnistuu sekin, että Elina Salo aikoo käydä tutustumassa konsulttialan uusiin tuuliin ensi talvena ja keväänä Singaporessa asti. Vaihtopuolivuotinen liittyy hänen diplomi-insinööriopintoihinsa, joita hän aikoo sittemmin jatkaa Suomessakin – mahdollisesti väitöskirjatasolle asti.

”Jatko-opintojen aikataulua en tosin lyö millään lailla lukkoon. Uusi työni täällä Boost Brothersissa on kyllä vienyt jo siinä määrin mukanaan.”

Nuoresta iästään huolimatta Elina Salo on myös kokenut projektinjohtaja. Tuo kokemus on osin peräisin yllättävältä taholta, partiomaailmasta. Lapsuudessa alkanutta ja yhä loma-aikoina jatkuvaa partioleiritoimintaa hän pitää erinomaisena tapana oppia johtamista ja projektityöskentelyä – siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi, että mukana on sekä aitoa vastuullisuutta että ripaus leikkimieltä.

Kuva: Elina Salo on Boost Brothersin uusi analyytikko, joka tuo rakentamiseen syvällistä näkökulmaa rakennustekniikasta ja taloustieteestä – unohtamatta käytännöllisyyttä, jota hän on oppinut sekä työmailta että partioleireiltä.