Boostin uusimmat vahvistukset Maria Mäntylä ja Juho Tella

Lokakuu startattiin Boostilla jälleen tutuissa merkeissä, kun tervetulokahvit juotiin tällä kertaa HTM Maria Mäntylän ja DI, RI (AMK) Juho Tellan saapumisen kunniaksi. Tunne oli molemminpuolinen, kun uudet tulokkaat innoissaan tutustuivat uusiin kollegoihin ja Boostin tapoihin ja toimintoihin.

Boostin monipuolinen rakennuttamisen osaaminen ja kehittämisen palvelut vakuuttivat

Lyhyt haastattelu Mäntylän ja Tellan kanssa toi nopeasti esiin seikat, jotka saivat heidät tutustumaan Boostiin tarkemmin ja hakemaan osaksi Boostin tiimiä:

”Boostissa kiinnosti yrityksen moderni lähestymistapa rakennusalaa kohtaan. Rakennuttamisen palvelujen lisäksi monipuolinen valmennusosaaminen sekä tutkimus- ja kehityspalvelut saivat kiinnostukseni heräämään,” kertoo Maria.

Juho kertoo, että häneen vaikutuksen teki Boostin rohkea kehityshakuisuus sekä raikas tapa etsiä, kehittää ja tuottaa uudenlaisia toimintatapoja. Myös Boostin akateeminen lähestymiskulma kehitystyöhön kiinnosti hiljattain valmistunutta diplomi-insinööriä.

Selkeät tavoitteet rakennuttamisen kehittämiseen

Hallintotieteiden maisteri Mäntylä on aiemmin työskennellyt muun muassa julkisella sektorilla hankinta- ja kehitystehtävissä sekä tutkijana VTT:lla innovaatio- talous- ja politiikkatiimissä.

Marialla on selkeä näkemys, mitä hänen mielestään rakennushankkeissa olisi syytä kehittää:

”Hankkeissa tulisi huomioida tilaaja-käyttäjä-yhteistyö entistä vahvemmin, jotta käyttäjien näkökulmat ja tarpeet saadaan jo projektien aikaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun. Käyttäjä tulisi nähdä tasavertaisena yhteistyökumppanina.”

Myös Juholla on kirkkaana mielessä omat tavoitteet sekä miten omaa opintotaustaa ja työkokemusta voisi Boostilla hyödyntää:

”Haluan pyrkiä hyödyntämään ja yhdistelemään oppeja ja kokemuksia, joita tausta rakennusalalta ja tuoreet opinnot tuotantotaloudesta ovat kerryttäneet, esimerkiksi valmistavan teollisuuden parista tuttujen ratkaisujen soveltaminen rakennusalalle.

Aihepiireistä erityisesti kiinnostavat tuotesuuntautunut lähestymistapa ja tiedonhallinnan kehittäminen niiden potentiaalin takia.”

Osaamisella lisäarvoa asiakkaalle

Uudet boostilaiset tiedostavat hyvin omat kokemuksen tuomat vahvuutensa. Odotukset Boostin tiimissä työskentelystä ovat korkealla.

”Boostin monipuolinen osaaminen ja palveluntarjonta tarjoaa mahdollisuuden kehittyä rakennusliiketoiminnan kokonaisvaltaiseksi ymmärtäjäksi ja osaajaksi. Pääsen hyödyntämään omia oppejani ja kokemuksiani alan toimintatapojen kehittämiseen,” pohtii Juho, ja jatkaa:

”Odotan erityisesti tutkimus- ja kehitystehtäviä. Haluan päästä ratkomaan haasteita ja tuottamaan ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin asiakkaita ja vievät samalla alan toimintatapoja eteenpäin.”

Maria kertoo ensitunnelmien olevat myönteiset ja odottavat. Hän kehuu uusia työkavereita kovan luokan asiantuntijoiksi ja kertoo samalla omista odotuksistaan:

”Haluan päästä tuomaan omaa osaamistani erityisesti hankintojen valmisteluun ja edelleen kehittyä tällä osa-alueella konkareiden opissa. Tavoitteena on saada yhdessä tiimin kanssa asioita tehokkaasti aikaiseksi, jotta asiakas kokee saavansa selkeää lisäarvoa ja on tyytyväinen työn tuloksiin.”