Boostin innovaatiomalli sai hyvän vastaanoton Euroopan suurimmassa rakennuttamisen konferenssissa

Boost Brothers kutsuttiin Unkarin Budapestissa järjestettyy Creative Construction 2016 -konferenssiin esittelemään löydöksiä rakennusalan innovaatiotoimintaan liittyen. Creative Construction konferenssi järjestettiin nyt kuudennen kerran. Konferenssi on vakiinnuttanut asemansa ja siitä on tullut Euroopan suurin rakennuttamiseen keskittyvä konferenssi. Konferenssin tarkoitus on inspiroida rakennusalan tiedeyhteisöä ratkomaan alan ongelmia.

Boostin Petro Pöyhösen pitämässä esityksessä käytiin läpi rakentamiseen liittyvät keskeiset innovaatioteoriat ja Boostin luoma malli innovaatiosysteemille rakennusalan yritysten näkökulmasta. Mallissa keskeistä on markkinatiedon jatkuva hyödyntäminen innovaatiotoiminnan syötevirtana ja asiakkaan tarpeiden tunnistajana.

Suomalaisten rakennusalan toimijoiden kasvanut aktiivisuus uusien teknologioiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä herätti paljon keskustelua konferenssissa. Kehitystä pidettiin erittäin hyvänä ja kunnioitettavana. ”En ikinä olisi kuvitellut kuulevani tällaista esitystä Unkarissa” totesi eräs Budapestin teknisen korkeakoulun professori esityksen jälkeen.