Boostin asiantuntijat Talotekniikan artikkelissa: PTS elää rakennuksen elinkaaren mukana

Jokainen kiinteistön omistaja tietää, että kiinteistön kunnossapidon keskeisin tieto löytyy PTS:stä. Mutta kuinka moni muistaa, että pitkän tähtäimen suunnitelma tulee pitää myös ajan tasalla, jotta siitä saadaan kaikki hyöty irti?

PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on kiinteistön ylläpidon keskeinen työkalu. Talotekniikka-lehden (6/2023) artikkelissa Boostin talotekniikan asiantuntija Santeri Häkkinen ja rakennuttamisen palveluja vetävä Petro Pöyhönen vastaavat, miten ja miksi PTS:ää tulisi päivittää.

Artikkelissa nostetaan yhdeksi esimerkiksi kohteen käyttötarkoituksen muutos, jolloin kiinteistön ilmanvaihto on uusittava. Kaikki ilmanvaihtoon liittyvät ylläpito- ja huoltotoimenpiteet tulisi löytyä huolto-ohjelmasta.

— Talotekniikan suunnittelun, toteutuksen, käyttöönoton ja ylläpidon välillä pitää olla hyvä yhteydenpito, jotta suunniteltu tekniikka toimii ennakoidun mukaisesti, tähdentää Pöyhönen.

Hyvä PTS-suunnittelu nostaa kiinteistön arvoa

Myös muutokset säädöksissä kuten energiatehokkuusvaatimuksissa tulisi muistaa huomioida PTS:n laadinnassa ja päivittämisessä. Ajantasaisella ja laadukkaasti toteutetulla PTS-suunnittelulla parannetaan käyttäjän olosuhteita ja pidetään kiinteistöstä ja sen arvosta huolta.

— Korjauksissa kiinteistöön tulee uutta tekniikkaa, jonka huoltovälit pitää lisää PTS:ään, Häkkinen kertoo.

— Ongelmatilanteissa nähdään usein, ettei kiinteistön talotekniikkaa ole ylläpidetty huolto-ohjelmien mukaisesti. PTS ei ole sisältänyt laitteiden säännöllistä huoltoa ja toiminnan varmistusta.

Kysymys PTS:n laajuudesta nousee aika ajoin pintaan, sillä tarkan PTS:n laatiminen saattaa olla työlästä. Artikkelissa muistutetaan, että osa PTS:n tehtävistä voidaan myös siirtää tarkkaan huolto-ohjelmaan.

Lue lisää Talotekniikka-lehden artikkelista ”PTS elää talotekniikan uusiutumisen tahtiin