Boost kouluttaa Kiinkon rakennuttamisen ja infrarakennuttamisen RAP- ja RAPS-koulutuksissa

Pätevyystodistusta vaaditaan yhä useammin jo rekrytointivaiheessa. Koulutuksen ja pätevyyden suosio on selvässä nousussa.

Boost on mukana kehittämässä rakennusalaa osallistumalla alan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Rakennuttamisen ja infrarakennuttamisen pätevöittävät RAP- ja RAPS-koulutusohjelmat tähtäävät osaamisen vahvistamiseen hankkeen eri vaiheissa.

Vaativien hankkeiden johtotehtävissä työskenteleville ja projektin johtajille suunnatun RAPS-koulutuksen keskeisin teema on rakennushankkeen johtaminen. Boost Brothersin johtava asiantuntija Matti Sivunen on ollut koulutuksissa luennoimassa uusimmista hankkeen johtamisen toimintamalleista ja käytännön kokemuksista.

– Koulutusten aikana herää kiinnostavia keskusteluita, ja joskus nousee esiin yllättäviäkin havaintoja. Esimerkiksi hankkeen johtamisessa ongelmatilanteiden ratkaisemista pidettiin vähiten tärkeimpänä osa-alueena yhdeksästä annetusta vaihtoehdosta. Usein ajatellaan, että jos kaikki muut kahdeksan asiaa tekee oikein, niin ongelmatilanteita ei pääse syntymään. Se ei tietenkään pidä paikkaansa, koska ongelmia tulee eteen väistämättä, kertoo Sivunen.

Osaamisen syventäminen kiinnostaa

Rakennuttajapäällikkönä vaativissa hankkeissa toimiva Teemu Kovanen on yksi Sivusen luennoilla mukana olleista RAPS-kurssin opiskelijoista. Hän haki koulutukseen voidakseen syventää omaa osaamistaan.

– Koulutus kiteytti johtamiseen liittyviä ajatuksia ja auttoi kokonaiskäsityksen hahmottamisessa. Sivusen luento ei ollut tyyliltään aivan perinteinen, vaan se sisälsi vuorovaikutteisuutta ja kyselyosuuksia, joiden avulla pystyi kokemaan ahaa-elämyksiä hyvin lyhyessä ajassa, hän toteaa.

Kovasen mukaan olennaisimmat oivallukset syntyivät peilaamalla omaa johtamista eri johtamistyyleihin ja hankkeen eri vaiheisiin.

Koulutuksessa opitaan yhdessä

RAP- ja RAPS-koulutuksia järjestävästä Kiinkosta kerrotaan, että kurssien osallistujamäärä on selvästi nousussa. Syy koulutuksen suosioon saattaa löytyä työelämän muutoksesta, sillä pätevyyskoulutusta vaaditaan yhä useammin jo rekrytointivaiheessa ja usein tilaaja voi myös edellyttää sitä tarjouspyynnössään.

– Koulutuksesta haetaan paitsi todistusta osaamisesta, niin myös verkostoitumista, jonka merkitys on noussut kovasti viime aikoina. Koulutuksissa halutaan tutustua oman alan ammattilaisiin ja oppia uutta yhdessä. Verkostoitumisen mahdollistamiseksi koulutuksissa on etä- ja hybriditoteutusten lisäksi lähitoteutusjaksoja, kertoo Kiinkon koulutuspäällikkö Anne Pitkänen.

Boostin osallistumisesta koulutusten sisältöjen suunnitteluun ja kouluttamiseen hän on erittäin tyytyväinen.

– Sivusen luennot ovat palautteiden mukaan koulutuksen parhaimpia luentoja. Hänellä on hyviä ideoita koulutuksen aiheisiin ja luennoilla hän käyttää osallistavia menetelmiä.