Boost kehittämään Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennushankkeen johtamista

Finavia investoi kehitysohjelmassaan Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamiseen 900 miljoonaa euroa. Kehitysohjelmaan kuuluvat ensimmäiset laajennukset ovat valmistuneet vuonna 2014, ja viimeisten rakennustöiden on määrä valmistua vuonna 2022.

Boost Brothers Oy on valittu kehittämään lentoaseman laajennukseen tähtäävän T2-allianssin toimintatapoja. Kehitystyö liittyy ison rakennushankkeen laajuudenhallintaan. Erityisenä kehitystyön kohteena on suunnittelun, toteutuksen ja käytön aikana tuleviin muutoksiin varautuminen ja niiden hallintaprosessit sekä hankkeen tavoitteisiin perustuvan ratkaisujen lukitseminen prosessi.

T2 -allianssin kehitysvaihe käynnistyi syksyllä 2017 ja rakennustöiden on tavoite valmistua vaiheittain reilun kolmen vuoden päästä. Hanke on suuri, aikataullisesti haastava ja teknisesti hyvin vaativa. Muutosten hallinnan merkitys korostuu hankkeessa, koska käyttäjien tarpeet tiloille muuttuvat poikkeuksellisen nopeasti.