Suomen väestörakenteen muutos on nopea tulevina vuosina. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on 25,6 % ja yli 85-vuotiaita 3,9 % Suomen väestöstä. Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus kasvaa voimakkaasti eliniän pitenemisen ja suurten ikäluokkien vaikutuksesta. Tämä aiheuttaa vaatimuksia myös kiinteistö- ja rakennusalalle – esteettömien asuntojen ja vanhuspalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti, ja esimerkiksi kuntien on otettava huomioon iäkkäiden tarpeet asuinympäristöjen suunnittelussa ja ylläpidossa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on valinnut Boost Brothers Oy:n rakentamaan ja testaamaan uutta mallia, jonka avulla voidaan arvioida ikääntyneiden asuntotarvetta kunnissa. Hankkeeseen osallistuu myös ympäristöministeriö ja viisi pilottikuntaa. ”Aihepiiri on erittäin ajankohtainen ja tavoiteltavilla tuloksilla on merkitystä kansantalouden ja erityisesti kuntatalouden näkökulmasta , koska kehitettävällä arviointimallilla pyritään vähentämään virheinvestointeja ja epävarmuutta asumispalveluiden saatavuudesta”, kertoo Boost Brothers Oy:n projektipäällikkö Lauri Paronen.