Järvenpään kaupunki on aloittanut kiinteistökannan kehitysprojektin, jossa kaupungin kaikki kiinteistötieto kootaan uuden kiinteistömestari-toimintamallin mukaisesti COBIE-yhteensopivasti. COBIE on avoin kiinteistötiedon tiedonsiirtostandardi. Järvenpää on ensimmäinen toimija Suomessa, joka tekee tällaisen cobie-tietokannan jo olemassa olevaan kiinteistömassaan. Boost Brothersin tehtävä kehityshankkeessa on Järvenpään kaupungin kiinteistökannan inventointi, tiedonkeruu ja salkuttaminen.

Boost on vahvasti mukana myös muissa Järvenpään kaupungin kiinteistöhankkeissa. Boost on toiminut tilaajan asiantuntijana kaupungin kiinteistöallianssihankkeessa, ja ollut vastuussa erityisesti allianssisopimuksen laadinnasta. Kiinteistöallianssi aloittaa toimintansa 1.1.2015.