Boost Brothers on ollut mukana työstämässä Rakennetun Omaisuuden Tila 2013 –raporttia. Tarkoituksena oli selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä rakennetun ympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ensimmäistä kertaa raportin aineistona käytettiin myös laajaa kansalaiskyselyä, joka teetettiin yhdeksällä Suomen suurimmalla työssäkäyntialueella.

Asiantuntijat kokoontuivat keskustelemaan tammi-helmikuun aikana erilaisiin työpajoihin. Näissä arvioitiin rakennetun ympäristön tilaa muun muassa kouluarvosanoilla, ja pohdittiin tulevaisuutta määrittelemällä alan trendejä ja ilmiöitä kuten esimerkiksi kuntien väheneminen ja henkilöautojen määrän kasvu.

Asiantuntijat kokivat rakennetun ympäristön merkityksen niin suureksi, että kehityksen takaamiseksi olisi saatava valtakunnan tasolla riittävästi resursseja. ROTI 2013-raportissa ehdotetaankin uuden rakennetun ympäristön ministeriön perustamista. Tämä ministeriö yhdistäisi maankäytön, rakentamisen, asumisen sekä liikenteen kehittämisen ja ohjauksen. Tämä mahdollistaisi maanlaajuisesti samanlaisen monialaisuuden ja yhteistyön, jota on kokeiltu jo esimerkiksi kaupunkiseutujen MAL-sopimuksissa ja Liikenneviraston perustamisessa.

Rakennetun Ympäristön Tila 2013-raportti on luovutettu hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle Säätytalolla.

Aiheesta lisää löytyy osoitteesta http://www.roti.fi