Boost Brothers on mukana Järvenpään kaupunkikonsernin kiinteistö- ja rakennusalan VIRMA-innovaatiohankkeessa, jonka tavoitteena on luoda täysin uusi kansallinen malli rakennushanketoteutuksia varten. Hankkeen pilottikohteena toimii Järvenpäähän rakennettava uusi sosiaali- ja terveyskeskus.

VIRMA-hanke pureutuu jo pitkään julkisen sektorin kiinteistö- ja rakennusalan projekteja vaivanneisiin ongelmiin. Tehokkuus- ja kustannustavoitteet eivät pidä, eivätkä käyttäjen tarpeet ja hyödyt näy suunnittelussa ja toteutuksessa riittävästi. VIRMA-hankkeen tavoitteena on ylittää nämä ongelmat muun muassa hyödyntämällä uudella tavalla virtuaalisuutta ja iteroivaa suunnittelua.

Hanke eroaa dramaattisesti perinteisistä käytännöistä julkisten rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Projektin innovatiivinen toimintamalli perustuu käyttäjälähtöisyyteen, ja käyttäjät ja suunnittelijat ovat koko prosessin ajan aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Oikeanlaisen tietomallinnuksen ja visualisoinnin avulla käyttäjät pystyvät itse tuottamaan tietoa ja vaikuttamaan suunnitteluprosessiin olennaisesti.

VIRMA-hankkeen esittelyseminaari järjestettiin Tekesin tiloissa Pasilassa tiistaina 9.4. Kolmivaiheinen hanke lähtee kunnolla käyntiin tänä vuonna, ja Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2016. Boost Brothers toimii hankkeessa rakennuttaja-analyytikkona.

Lue lisää osoitteesta

http://jarvenpaa.fi/–Sosiaali-_ja_terveyskeskus_-hanke–/sivu.tmpl?sivu…