Boost Brothers mukana käynnistämässä kansallisesti ainutlaatuista kiinteistöallianssi -toimintamallia ja kiinteistöpalveluyhtiötä Järvenpäässä

Järvenpään kaupunki on päättänyt perustaa kiinteistöpalveluyhtiön, jonka alle yhdistetään kaikki kaupungin kiinteistöpalvelutoimintoja tarjoavat tahot (Tekninen palvelukeskus, Konsernipalvelu ja Mestaritoiminta Oy). Uuden yhtiön tavoitteena on nostaa kiinteistöpalvelujen tasoa ja vähentää tuotantokustannuksia. Kiinteistötoiminnan laadun osalta erityisen tärkeää on se, että kaupungin tilat tukisivat mahdollisimman hyvin tiloissa tapahtuvaa toimintaa – esimerkiksi opettamista tai terveydenhoitoa. Kustannussäästöjen tarkoituksena on varmistaa tilojen ja palveluiden kehityksen jatkuvuus tulevaisuudessa.

Boost Brothers on toiminut projektissa ulkopuolisena kiinteistö- ja rakentamisasiantuntijana, ja Boostin vastuualueisiin ovat kuuluneet kiinteistötoiminnan allianssimallin kehittäminen ja koordinaatio.

Perustettavan yhtiön sopimusmalliksi valittiin Boostin suunnittelema allianssisopimus. Allianssisopimus painottaa tilojen ja kiinteistöjen suunnittelun käyttäjälähtöisyyttä sekä kiinteistöprojektien osapuolten tiivistä yhteistyötä.