Boost Brothers kehittämässä rakennusten älyvalmiutta

Boost Brothers on mukana tutkimushankkeessa, jossa etsitään kestävää ratkaisua tulevaisuuden kaupunkien ja rakennusten resurssien tehokkaan käyttöönoton mahdollistamiseksi.

The flow of urban life -veturihankkeessa Aalto yliopisto, KONE ja Business Finland yhdessä hankekumppanien kanssa luotsaavat tutkimushanketta, jonka tavoitteena on kehittää käytännön malli, jolla lisätään rakennusten valmiutta toimia tulevaisuuden kaupungeissa ja sujuvoittaa ihmisvirtoja.

Vuosina 2022-2025 toteutettavassa hankkeessa ovat KONEen lisäksi mukana Boost Brothers, Newsec, OP Property Management, Siemens, Sello, Aalto University Campus & Real Estate ja Spacent.

Boost tutkii rakennusten älyvalmiutta SRI-menetelmällä

Tutkimushankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää käytännön malli, jolla lisätään rakennusten valmiutta toimia tulevaisuuden kehittyvässä kaupunkirakenteessa. Malli kehitetään hyödyntämällä EU-lähtöistä SRI-menetelmää (Smart Readiness Indicator) rakennusten älyvalmiuden arvioimiseksi.

SRI-menetelmän käyttöönoton tavoitteena on hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonlämpenemisen rajoittaminen. SRI pyrkii tukemaan myös energiajärjestelmän murrosta ja sähköistyvää energiajärjestelmää esim. pyrkimällä optimoimaan kiinteistöjen sähkönkulutusta. Suomessa SRI-menetelmää on otettu käyttöön ja kehitetty mm. Aalto-yliopiston toimesta.

Osana tutkimushanketta Boost Brothers aikoo tutkia ja testata SRI-menetelmää yhdessä valittujen tilaajien ja kohteiden osalta. Boostin toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander on innoissaan hankkeen etenemisestä:

”SRI-menetelmän tavoitteena on nostaa kiinteistöjen valmiutta kohdata tulevaisuuden epävarmuuksia. SRI-arvioinnin avulla voidaan selvittää, mitä keinoja kiinteistönomistajalla on lisätä rakennuksen älyvalmiutta. On ajankohtaista myös tutkia ja testata SRI-menetelmän sovelluksia rakennushankkeissa, miten menetelmää voidaan soveltaa esimerkiksi rakennushankkeiden valmistelussa, suunnittelun ohjauksessa ja hankinnoissa.”