Boost Brothers on aloittanut yhteistyön Vantaan Tilakeskuksen kanssa Vantaan kaupungin toimitilaverkkojen ja investointisuunnittelun kehittämiseksi. Tarkoituksena on kehittää toimitilaverkkojen investointisuunnittelun toimintamalleja ja menetelmiä vastaamaan entistä paremmin palvelurakenteen muuttumisen tuomiin haasteisiin. Lisäksi hankkeessa arvioidaan kaupungin investointisuunnittelun toimivuutta, investointien ympäristövaikutuksia sekä kaupungin perusopetuksen tilatarvetta tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana Boost Brothers kehittää Tilakeskukselle investointimallin toimitilaverkkojen ja investointien suunnittelemiseen. Malli tarjoaa menetelmän ja mittariston muun muassa elinkaarikannattavuuden sekä kiinteistöjen ja investointisuunnittelun riskien arviointiin. Investointimallin lisäksi hankkeen tavoitteena on muodostaa kiinteistökohtaiset investointisuunnitelmat rakennusten 50 vuoden sekä toimitilaverkkojen 10 vuoden elinkaarelle. Investointimallissa on tarkoitus hyödyntää uusinta tutkimustietoa kuten Boostin kehittämää reaalioptiolaskentatyökalua ja Evidence Based Design -tuloksia.