Boost Brothers asiantuntijana Rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen sanastohankkeessa

Boost Brothers on mukana Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n käynnistämässä rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen sanastohankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on täydentää kiinteistöliiketoiminnan sanastoa ​rakennuttamistoiminnan, kiinteistökehityksen, rakennushankkeen ja rakennustyömaan keskeisellä käsitteistöllä.​ Käsitteet kuvauksineen päivitetään yhteentoimivuuden laatu- ja harmonisointiprosessissa Rakennetun ympäristön pääsanastoon.

Hanke vahvistaa rakennetun ympäristön toimialan tiedon yhteentoimivuutta ja vauhdittaa tiedonhallinnan digitalisaatiota.

Hankkeen käsiteanalyysivaihe alkamassa

Sanastohanke toteutetaan yhteistyössä Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän ja rakennuttamisen sidosryhmien kanssa. Hankkeessa pilotoidaan uudenlaista sanastotyön mallia, jossa asiantuntijat ovat vetovastuussa sanastoprojektista ja terminologien rooli on toimia tukena sanastotyössä. Hankkeen asiantuntijoina toimivat Boost Brothers Oy, Sanastokeskus ry ja Vastuu Group Oy.

Hanke alkoi suunnitteluvaiheella maaliskuussa 2022 ja se huipentuu vuoden lopussa julkaisuvaiheeseen.​ Sanastohanke on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa pääosassa on käsiteanalyysi ja toisessa vaiheessa harmonisointi.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään oppeja ja kokemuksia sähköisen huoltokirjan tietorakenteen yhtenäistäminen -hankkeesta, jossa ympäristöministeriö, Boost ja laaja joukko asiantuntijoita kehittivät yhtenäistä tietomallia ja käsitteistöä rakennuksen käyttöön ja huoltoon.

Asiantuntijat avainasemassa

Boost Brothers toimii sanastohankkeessa pääasiantuntijana ja koordinoi kommentoivien asiantuntijaryhmien työpajoja hankkeen aikana.

”Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi haluamme osallistaa asiantuntijaverkostoa kattavasti läpi hankkeen. Käsiteanalyysiä ja harmonisointia varten olemme kokoamassa valmistelevaa asiantuntijaryhmää”, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Boost Brothersin Saara Lassila.

Käsitteiden määrittämisen ja harmonisoinnin lisäksi kommentoivista asiantuntijaryhmistä saatavat kommentit ovat arvokkaita käsitteen tarkoituksenmukaisuuden varmistamisessa.

”Nyt on loistava mahdollisuus tulla mukaan määrittelemään alan keskeisiä käsitteitä. Jos asiantuntijaryhmiin osallistuminen kiinnostaa, minuun voi olla yhteydessä”, Lassila kannustaa.

Lisätietoja sanastohankkeesta antaa hankkeen projektipäällikkö Saara Lassila, saara.lassila@boostbrothers.fi, p. 050 566 5445.