Boost allianssiasiantuntijana Väyläviraston siltahankkeissa

Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen hankinta on käynnistetty pika-aikataululla eduskunnan myöntämän rahoituksen ansiosta. Uusien siltojen myötä turvataan Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden säilyminen.

Hankkeen tilaaja Väylävirasto uskoo, että hankekokonaisuuden toteuttamiseksi valittu projektiallianssimalli takaa laadukkaimman lopputuloksen saavuttamisen.

Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan allianssiasiantuntijana.

Siltojen uusiminen tärkeässä roolissa teollisuuden ja matkailun edistämisessä

Elinkaarensa loppupuolella olevien Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen huono kunto rajoittaa tällä hetkellä valtakunnallisesti merkittävän Paraisten alueen teollisuuden kuljetuksia. Siltojen uusiminen mahdollistaa teollisuudelle tärkeiden, entistä raskaampien HCT-kuljetusten käyttöönoton, ja sujuvoittaa myös erityisesti kesäaikana vilkastuvaa matkailuliikennettä Turun saaristoon.

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat ovat heikon kuntonsa vuoksi tarkkailussa.

Kirjalansalmen nykyiselle sillalle on asetettu liikennöintirajoituksia, muun muassa alennettu nopeusrajoitus ja raskaan liikenteen etäisyysrajoitus, jotta liikennöinti voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka.

Boost allianssiasiantuntijana

Hankekokonaisuus on erittäin haastava ja poikkeuksellisen vaativa. Tilaaja haluaa allianssimallin valinnalla varmistaa, että osapuolet ovat yhteisessä vastuussa projektin toteuttamisesta ja kaikki toimenpiteet suoritetaan ”hankkeen parhaaksi” – periaatteella.

Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan allianssiasiantuntijana, ja edistää hankkeen etenemistä tilaajan asettamia tavoitteita kohti. Hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta kommentoi yhteistyötä Boostin kanssa seuraavasti:

”Valitsimme Boost Brothersin kumppaniksi tähän hankkeeseen useastakin eri syystä: koemme Boostin allianssimallin asiantuntijuuden erittäin arvokkaana koko hankkeen onnistumisen kannalta. Boostilla on myös kokemusta useista erityyppisistä rakennuttamishankkeista, joiden kokemuksia voimme hyödyntää ja saada ideoita myös erilaisista vaihtoehdoista. Yhteistyö Boostin kanssa toimii ja voimme luottaa siihen, että saamme yhdessä parhaan mahdollisen allianssin.”

Kohti hankkeen kehitysvaihetta

Väylävirasto järjesti toukokuun lopulla hankkeen markkinainfon sekä julkaisi hankintailmoituksen kesäkuun alussa. Kesän ja alkusyksyn aikana suoritettuun hankintamenettelyyn osallistui neljä tarjoajaa, joista neuvottelumenettelyn kautta allianssin urakoitsijaksi valittiin Kreate Oy.

Seuraavaksi hankkeessa käynnistyy allianssiurakan kehitysvaihe, jossa määritellään hankkeen tarkka tekninen laajuus ja laatutaso sekä tavoitekustannus.

Hallinnollisesti rakentamisvalmius saavutettaneen vuoden 2023 aikana.