Boost Akatemia: Tiimitoiminnan virittäminen

Boostilla haluamme jatkuvasti kehittää omaa toimintaamme. Järjestämme kuukausittain sisäisen koulutustapahtuman, Boost Akatemian, vaihtuvalla, kiinnostavalla teemalla. Tuoreimman Boost Akatemian aiheena oli Tiimitoiminnan virittäminen. Sen valmistelijana ja esittäjänä toimi fasilitoinnin asiantuntija Kennet Lundström Boostilta.

Keväällä 2020, koronatilanteen vauhdittamana, Boostilla otettiin käyttöön boostilaisten yhdessä kehittämä tiimimalli. Sen tavoitteina ovat toisten auttaminen, hankalien asioiden yhdessä ratkaiseminen ja tiimiläisten motivaation ylläpito ja jaksamisesta huolehtiminen.

Tiimitoiminnan virittäminen on seuraava askel tällä kehityspolulla, ja tässä Lundströmin esitykseen perustuvassa artikkelissa reflektoimme, millaisia tiimin kehittämisen keinoja Boostilla on jo käytössä ja miten jatkamme kehityksen tiellä.

Tiimitoiminnan kehitysaskeleet

Ympäristö ja siinä toimivat organisaatiot muuttuvat alati monimutkaisemmiksi. Toimimme erilaisissa tiimeissä työssä, kotona ja vapaa-ajalla. Työssä saatamme kuulua useampaan eri tiimiin, ja jokaisella saattaa olla tiimistä ja kontekstista riippuen erilaisia rooleja tiimien sisällä. Yhteinen nimittäjä mille tahansa toimivalle tiimityöskentelylle on kuitenkin sosiaalisten ja yhteistyötaitojen hallitseminen.

Boostin sisäinen kyselytutkimus tiimimallin toimivuudesta suoritettiin kesällä 2020 muutama kuukausi mallin käyttöönoton jälkeen. Tulokset olivat erittäin rohkaisevia ja osoittivat, että uudelle tiimimallille oli tilausta. Tiimimalli muun muassa toi tukea pandemia-ajan pakottamiin etätyöskentelyn vaatimuksiin ja loi yhteyttä työntekijöiden välillä. Tiimitoiminnan kehitystä on seurattu Boostilla jatkuvasti sekä tiimien sisällä että yrityksen tasolla.

Lundström korosti esityksessään jokaisen mahdollisuutta itse peilata omaa toimintaansa tiimitoiminnan ja yhteisten pelisääntöjen suhteen sekä esitti boostilaisille pohdittavaksi seuraavia kysymyksiä:

Miksi meidän ja minun kannattaa panostaa tiimitoimintaan?

Miten minä voin kehittyä tiimin jäsenenä?

Miten pääsen alkuun kehittymisessäni paremmaksi tiimin jäseneksi?

Menestyvän tiimin ainekset

Google julkaisi muutama vuosi sitten tutkimuksen, miksi toiset tiimit menestyvät muita paremmin. Tutkimuksessa nousi esille viisi tärkeää teemaa, jotka menestyvällä tiimillä ovat kohdallaan:

1) psykologinen turvallisuus 2) tiimin keskinäinen luottamus 3) selkeä rakenne tiimin roolien ja tavoitteiden osalta 4) työn henkilökohtainen merkitys 5) tiimin työn vaikuttavuus ja uskominen siihen.

Tiimillä on tärkeää olla myös yhteinen visio. Boostin visio on olla pohjoismaiden paras rakentamisen kehittäjä ja työpaikka.

Mitä Boostilla on sitten tehty tuon vision ja tavoitteen saavuttamiseksi? Listasimme erilaisia Boostilla käytettyjä tiimitoiminnan kehittämisen keinoja, ja monista näistä on ilahduttavasti tunnistettavissa Googlen tutkimuksen mukaisia tärkeitä teemoja toimivalle tiimille:

  • Vapaa-ajan tiimitapahtumat, kollegahaastattelut, säännölliset tilannehuoneet

luovat psykologista turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun opimme tuntemaan tiimiläisiä muutenkin kuin työn merkeissä.

  • Jäsennelty perehdytysohjelma, Projektimestarin käsikirja ja Boostin käsikirja

tukevat tiimien ja roolien selkeää rakennetta ja yhteistä tavoitetta.

  • Projektimestarimalli, yhteiskehittämissessiot, tiimimallin käyttöönotto

tukevat tiimin keskinäisen luottamuksen syntymistä.

  • Itseohjautuvuus, Asiantuntijan askeleet, Boost Akatemiat

tukevat työn henkilökohtaisen merkityksen lisääntymistä sekä asiantuntijana kehittymistä.

  • Milestonemalli hankkeissa, työnohjausryhmät, sparraukset ja mentorointi

luovat uskomista työn vaikuttavuuteen.

Mikäli Googlen tutkimusta on uskominen, olemme Boostilla kulkeneet jo hyvän matkaa menestyvän tiimin polulla ja kehityssuunta on oikea. Jatkuvan kehityksen ajattelumallin omaksuminen auttaa yksilöä ja tiimejä sopeutumaan muutokseen, kun emme tähtää valmiiseen malliin, jossa tietyn tason saavuttaminen tuo automaattisesti menestyksen.

Kirjoitussarjan seuraavassa osassa käsitellään tiimitoiminnan teoriaa ja tieteellistä näkökulmaa sekä kiteytetään tiimitoiminnan hyödyt ihmisen ja organisaation tasoilla.

Pysy kuulolla!

 

Lisätietoja:

Kennet Lundström
Boost Brothers
+358 40 662 4971
kennet.lundstrom@boostbrothers.fi