Allianssimalli on lyömässä läpi niin infrarakennushankkeissa, talonrakennushankkeissa kuin ylläpidossakin. Monet isot ja monimutkaiset hankkeet toteutetaan allianssimallilla, ja tähän mennessä saavutetut tulokset ovat olleet lupaavia. Allianssissa tilaaja ja palveluntarjoaja muodostavat yhteisen organisaation ja sitoutuvat tiiviissä yhteistyössä jakamaan hankkeen riskit ja mahdollisuudet.

Allianssin kehityselementit ja tulokset

Allianssihankkeissa on eroavuuksia keskenään. Alliansseille tyypillisiä ovat avointen kirjojen periaate, ”hankkeen parhaaksi” -periaate, kannustinjärjestelmä, yhteinen päätöksenteko ja allianssin johtoryhmävetoinen johtamisjärjestelmä. Allianssisopimus ei ota yksiselitteistä kantaa siihen, kuinka rakennushankkeen tai ylläpidon prosessi toteutetaan tai millainen on lopputulos,. Nämä asiat on suunniteltavissa tapauskohtaisesti. Se on valtava mahdollisuus kehittää rakentamista ja ylläpitoa sekä tilaajan että palveluntarjoajien toimesta.

Esimerkiksi uudet riskinhallintamentelmät, avoin rakentaminen, suunnitelmapaketit, täysimääräinen tietomallintaminen, last planner -aikatauluohjaus, käyttäjälähtöinen ylläpitotoiminta ja avoin päätöksenteko ovat kaikki toimintatapoja, joita on onnistuttu ottamaan käyttöön allianssihankkeissa. Allianssimallin mukainen yhteishenki, yhteiset intressit ja kannustinjärjestelmä motivoivat kaikkia hankkeen osapuolia näkemään vaivaa uusien toimintatapojen hyödyntämiseksi. Se on uutta koko rakentamisessa.

Mahdollisuus tuottavuusloikkaan

Samalla kun uusia toimintamalleja otetaan käyttöön, myös työn tuottavuus kasvaa. On olemassa ensimmäisiä viitteitä siitä, että allianssissa uuden, tehokkaamman toiminnan oppinut organisaatio on erittäin kilpailukykyinen urakkatarjouksissa. Tämä tarkoittaa palveluntarjoajien kannalta kasvavaa katetta ja tilaajille korkeampaa arvontuottoa.

Boost Brothers Oy on toiminut Järvenpään kaupungin, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon ja useiden palveluntarjoajayritysten allianssiasiantuntijana. Hallitsemme allianssien hankinnan, tavoitteiden asetannan, puolueettoman tarkkailun ja tulosten seurannan. Olemme myös toteuttaneet useita allianssivalmennuksia yrityksille ja julkaisseet aiheeseen liittyviä tieteellisiä tutkimuksia.

Yhteyshenkilö
Matti Sivunen