Alfa cLeanin pilottikohteen asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä laadukkaampaan sisäympäristöön

Skaala Oy toteutti yhdessä Boost Brothers Oy:n kanssa kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin Alfa cLean -ikkunoiden vaikutusta kerrostaloasuntojen sisäympäristön laatuun. Kysely toteutettiin pilottikohteessa hyödyntämällä Berkeleyn yliopiston sekä Green Building Council Finlandin kehittämää kyselytutkimusmallia, jolla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä muun muassa ilmanlaatuun, lämpötilaan sekä ääniolosuhteisiin.
Kyselyn tulosten mukaan asukkaiden tyytyväisyys sisäilmaan ja lämpötilaan asunnoissa nousi huomattavasti Alfa cLeanin asennuksen jälkeen. Pilottikohteessa 100% kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä asuntonsa ilmanlaatuun Alfa cLean -ikkunaratkaisun asentamisen jälkeen. Alfa cLean vaikutti asukkaiden kokemuksen mukaan positiivisesti myös asuntojen lämpötilaan sekä ääniolosuhteisiin: yli 90% vastanneista oli tyytyväisiä asuntonsa lämpö- ja ääniolosuhteisiin Alfa cLean -ikkunaratkaisun asentamisen jälkeen. Kyselyyn vastasi 93% pilottikerrostalon asukkaista. Tutkimus oli osa Boost Brothersin toteuttamaa palveluratkaisua Skaalan Alfa cLean -tuotteen kehittämishankkeessa.

Kuva 1: Kyselyn tulokset, vasemmalla tilanne pilottikohteessa ennen Alfa cLeanin asennusta ja oikealla tilanne Alfa cLeanin asennuksen jälkeen. Kyselyyn vastattiin asteikolla -3 Erittäin tyytymätön … +3 Erittäin tyytyväinen. Kuvaajissa on esitetty vastausten keskiarvo.

Lisätietoja antaa Skaala Oy, Yksikön päällikkö Antti Hautapakka, puh. 050 420 8769 ja sähköposti antti.hautapakka@skaala.com.

Skaalan Alfa cLean -ikkuna voitti asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon

Tekes, Rakennuslehti ja Suomen Asuntotietokeskus ovat myöntäneet 2016 Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon Skaalan Alfa cLean -ikkunaratkaisulle, joka yhdistää ilmanvaihtokoneen tavalliseen ikkunaan. Innovaatiopalkinnon saaja valittiin 26.1. Asuntomarkkinat 2016 -tilaisuudessa yleisöäänestyksellä.

Skaala Alfa cLean on ikkunaratkaisu, jossa energiatehokkaaseen ikkunaan on integroitu tehokkaalla lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtolaite. Ratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia etenkin korjausrakentamisen osalta kohteisiin, joissa ei ole olemassa toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää. Alfa cLean mahdollistaa ilmanvaihtojärjestelmän tuomisen näihin kohteisiin ilman keskitetyn ilmanvaihtokoneen ja putkitusten asentamista. Alfa cLean -ikkuna tarjoaa mahdollisuuden sekä rakennuksen sisäilman laadun parantamiseen että energian säästämiseen.

Lisätietoja antaa Skaala Oy, Yksikön päällikkö Antti Hautapakka, puh. 050 420 8769 ja sähköposti antti.hautapakka@skaala.com.