Teknologian kehitys muuttaa rakennusalaa

Muun muassa tekoälyn ja robotiikan ennustetaan muovaavan rakennusalaa merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin uusille yrityksille kuin pitkään rakennusalalla jo toimineille.

Rakennusalan muutosvoimat olivat myös esillä Düsseldorfissa järjestetyssä kiinteistö- ja rakennusalan messuilla Polis Conventionissa, jossa Boost Brothersin Juho-Kusti Kajander ja Matti Sivunen esittelivät rakennusalan kehittämismahdollisuuksia sekä Boost Brothersin toimintaa ja osaamista saksalaisille päättäjille. Saadun palautteen perusteella saksalaiset olivat hyvin kiinnostuneita Boost Brothersin rakennuttamismallista, jota pidettiin jopa saksalaisittain ainutlaatuisena ratkaisuna.

Boost Brothersin rakennuttamispalveluiden tuotoksista Kajander ja Sivunen esittelivät esimerkiksi Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon kanssa yhdessä kehitettyä Virma-mallia (virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen mallia), jossa asiakas ja käyttäjä ovat tiivisti mukana projektin eri vaiheissa ja lopullisia tiloja pyritään mallintamaan jo varhaisessa vaiheessa käyttäjäkeskeisyyden lisäämiseksi. Hyödyntämällä esimerkiksi 3D-tietomallinnusta käyttäjille voidaan esittää tuleva tila virtuaalisesti, jolloin heiltä saadun palautteen avulla suunnitelmiin voidaan tehdä tarpeelliset muutokset paremman käyttäjäkokemuksen luomiseksi.

Lisää Polis Conventionista voi lukea täältä https://www.linkedin.com/pulse/polis-convention-2016-voller-erfolg-susanne-peick (saksaksi).