Markus Saukkonen vahvistaa Boostin tiimiä

TT Markus Saukkonen aloitti 26.10 rakennuttamisen asiantuntijana Boostissa.

Tuottavin tieto rakentamiseen

”Innostavinta Boostissa on aito halu viedä kiinteistö- ja rakennusalaa eteenpäin ja siten tuottaa hyvää koko yhteiskunnalle. Erityisesti panostus tutkimukseen ja uusimman tiedon hyödyntämiseen nostaa Boostin esille muiden toimijoiden joukosta”, Saukkonen sanoo.

”Alalla on paljon tekemistä esimerkiksi digitalisoitumisen, automatisoinnin, erilaisten hankemallien ja tuottavuuden kasvattamisen saralla. Tässä kehitystyössä haluan olla mukana ja samalla kehittyä itse.”

Monipuolinen kokemus

Saukkosella on monipuolinen kokemus niin rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä toimi- ja liiketilojen korjaushankkeissa kuin humanistisesta tutkimuksesta.

Saukkosella on uratausta humanistisessa tutkimuksessa ennen alan vaihtoa rakentamisen pariin, ja sieltä periytyvää kokemusta arvostettiin jo hakuvaiheessa.

”Uuden omaksuminen ja käytäntöön soveltaminen pitää liikkeessä niin työntekijän kuin työnantajankin. Paikalleen jämähtäminen ei kiinnosta.”

Vuorovaikutus teki vaikutuksen

”Tekninen, taloudellinen ja juridinenkin substanssiosaaminen on toki olennaista, mutta hankkeita viedään läpi lopulta ihmisten kesken.”

”Toimiva kommunikaatio on Boostissa rakennettu sisään toimintatapoihin – ja parin ensimmäisen päivän perehdytys on jo osoittanut, ettei tämä ole pelkkää sanahelinää. Näistä lähtökohdista odotan mielekkäitä haasteita, työyhteisön tukea ja yhteisiä onnistumisia”, kertoo Saukkonen.